Susitikimas su knygos „Vydūnas“ autoriais

vydūnas mažaPalydėdami 2018 metus prisiminėme filosofą Vydūną, kurio 150 metų gimimo metinės šiemet buvo minimos visoje Lietuvoje. 2018 metais išleistą knygą „Vydūnas“ bibliotekos lankytojams pristatė gruodį apsilankę šios knygos autoriai: Vydūno draugijos įkūrėjas dr. Vacys Bagdonavičius ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorė prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė.

Knygos autoriai apžvelgė pagrindinius šio iškilaus lietuvių filosofo pasaulėžiūros principus, jo kūrybą ir visuomeninę veiklą. Aušra Martišiūtė-Linartienė gilinosi į Vydūno misteriją „Prabočių šešėliai“ (1908) ir akcentavo Vydūno išsakytą mintį apie lietuvių pareigą išlikti svetimų valdžių priespaudoje: prisitaikyti, bet nesusitaikyti. Vacys Bagdonavičius priminė apie Vydūno apsilankymą Pasvalyje 1934 m. balandžio 25 d. Filosofas tada susitiko su Pasvalio gimnazistais, kuriems skaitė paskaitą „Tauta ir jaunimas“, pravedė lietuvių pamoką ir pernakvojo Biržų gatvės 100-uoju numeriu pažymėtame name.

Atsidėkodama knygos autoriams už pravestą paskaitą apie Vydūną, bibliotekos direktorė Danguolė Abazoriuvienė dovanojo jiems bibliotekos leidžiamo žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“  2018 m. paskutinį numerį, kuriame apie minėtą Vydūno apsilankymą Pasvalyje plačiau rašo Rima Sabaitė-Jankauskienė. Bibliotekoje vykusį pokalbį su svečiais vedė pasvalietis žuranlistas Sigitas Kanišauskas.