Vaškų bibliotekos 75-mečio šventė

Kovo 28 d. Vaškų kaimo biblioteka pažymėjo savo 75-erių metų veiklos sukaktį. Ši graži sukaktis slėpė dar dvi iškilmes – garbingo profesorės Vandos Zaborskaitės vardo bibliotekai suteikimą ir nuolatinės ekspozicijos skirtos profesorei Vandai Zaborskaitei atminti, atidarymą.

Apžvelgdama bibliotekos nueitą kelią, vyriausioji bibliotekininkė Aldona Oniūnienė kalbėjo, kad bibliotekos, knygos ištakų reiktų ieškoti jau spaudos draudimo laikais, kai knygos buvo gabenamos iš Prūsijos, čia slepiamos įrengtose slėptuvėse, paskui platinamos Vaškuose ir aplinkiniuose kaimuose, iš jų mokomi lietuviškai skaityti vaikai. Yra likę liudijimų, kad slapta mokykla veikė ir profesorės gimtajame name Vaškuose.

Biblioteka Vaškų miestelyje buvo įsteigta 1939 m. Jos pirmasis vedėjas buvo Vaškų mokyklos mokytojas Ipolitas Cieška. Tai buvo labai išsilavinęs žmogus, gražiai piešęs, rašęs pjeses ir jas statęs su vaikais. Vėliau bibliotekai vadovavo mokytojas literatas Julius Šimkevičius. Vokiečių okupacijos metais Julius Šimkevičius su Mariumi Katiliškiu Vaškuose organizavo literatūros vakarą, kuriame savo kūrybą skaitė Bernardas Brazdžionis ir pats Julius Šimkevičius.

Per 75-erius metus Vaškų bibliotekos istorijoje gilesnių ar mažiau pastebimų pėdsakų paliko čia dirbę darbuotojai. Jų pavardžių pavyko rasti apie 20, o į renginį atvyko trys moterys, beje visos baigusios Vaškų vidurinę mokyklą, buvę klasės draugės ir daugiau ar mažiau darbavęsi Vaškų kaimo bibliotekoje. Jos buvo pasveikintos per renginį – tai Valerija Šopienė, Janina Milišauskienė ir Vida Lyvienė.

Bibliotekininkė Aldona Oniūnienė džiaugėsi savo skaitytojais, ir vaikais, ir suaugusiais. Daugiausiai skaitantys buvo apdovanoti atminimo knygomis.

Į Vaškų bibliotekos iškilmes atvyko garbingų svečių. Atvyko profesorės Vandos Zaborskaitės dukra Virgilija Stonytė, garsi sąjūdžio veikėja, visuomenininkė Angonita Rupšytė. Literatūrologas Virginijus Gasiliūnas. Jie sveikino biblioteką, gavusią garbingą vardą, linkėjo išlikti miestelio kultūriniu židiniu, kūrybingai plėsti savo veiklą. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos direktorė Danguolė Abazoriuvienė perskaitė įsakymą „Dėl profesorės Vandos Zaborskaitės vardo suteikimo Vaškų kaimo bibliotekai.“ Ji pasveikino biblioteką ir pabrėžė, kad tai vienintelis viešosios bibliotekos padalinys , kuriam suteiktas vardas.

Biblioteką sveikino ir daugiau atvykusių svečių: kraštietis mokytojas Stasys Apinis sveikino ne tik nuo savęs, bet perdavė sveikinimo žodžius ir knygą nuo savo brolio matematiko docento Antano Apynio. Sveikinimo žodžius ir dovanas skyrė Pasvalio savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Paulius Petkevičius, Pasvalio savivaldybės tarybos narė Jurgita Vaitiekūnienė, Vaškų seniūnas Kęstutis Jasėnas, Vaškų gimnazijos direktorė Dalia Remeikienė, Vaškų bendruomenės atstovė Irena Kriaučiūnienė, Pasvalio krašto muziejaus darbuotoja Bronislava Lapinskaitė, buvęs ilgametis Vaškų seniūnas, dabar Daujėnų seniūnas Vladas Vitkauskas, verslininkas Rimas Želvys, dovaną atsiuntė Pasvalio DNB banko valdytoja Oksana Gelcienė, na o šešių kaimo bibliotekų kolegos be dovanų atvežė dar ir muzikinį sveikinimą.

Po sveikinimų ir kalbų visiems renginio dalyviams nuotaikingą koncertą „Aš pasėjau žalią rūtą“ dovanojo Vaškų kultūros namų folkloro grupė vadovaujamas meno vadovės Reginos Pocienės, kuri su plačia šypsena vedė ir visą bibliotekos šventę.

Pasibaigus koncertui, bibliotekininkė Aldona Oniūnienė, pakvietė visus į ekspozicijos atidarymo iškilmę. Paprašė garbingų svečių Virgilijos Stonytės, Danguolės Abazoriuvienės ir Pauliaus Petkevičiaus perkirpti juostelę. Susipažinę su paroda, kuri bus nuolatinė, svečiai buvo pakviesti pabendrauti prie šventinio stalo.