Džiugino Kalėdų senelis iš Swedbank

mazasGruodžio 29 d. į biblioteką užsukęs Kalėdų senelis iš Swedbank pradžiugino mažus ir didelius! Svečias ir jo vikrus pagalbininkas Voveriukas surengė smagias gilių svaidynes. Į saldumynų šulinį triktaškius bandė mėtyti vaikai ir jų tėveliai. Kalėdų senelis negailėjo saldainių, o taikliausiesiems - ir pliušinių žaisliukų. Tačiau svarbiausia - gera nuotaika. Jos niekam nepritruko. Dėkui Kalėdų Seneliui iš Swedbank!