Marių Katiliškį prisimenant: kelionė į Saldutiškį

Šiemet minime rašytojo Mariaus Katiliškio (1914–1980) 100-ąsias gimimo metines. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka parašė ir laimėjo projektą „Mariaus Katiliškio šimtmetis kartų kelyje". Pagal projekto įgyvendinimo planą turėjome suorganizuoti kelionę į Mariaus Katiliškio gyvenimo ir kūrybos vietą – Saldutiškį (Utenos rajoną). Tad šaltą 2014 m. lapkričio 28 d., penktadienį, mes, bibliotekos darbuotojos ir fotografas Vidas Dulkė susiruošėme aplankyti lietuvių literatūros klasiko, rašytojo Mariaus Katiliškio, anuomet Albino Vaitkaus, gyventą vietą – Saldutiškį.

Vykome Pasvalio Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai priklausančiu bibliobusu. Kelionė neprailgo, daug kalbėjome, diskutavome apie rašytojo gyvenimo kelią ir nekantravome pasiekti kelionės tikslą.

Atvažiavus į Saldutiškio miestelį mus pasitiko šaltukas, bet ūmai nuotaika pasitaisė, mat iš Saldutiškio pagrindinės mokyklos pasipylė įvairaus amžiaus mokiniai apžiūrėti mūsų bibliobuso.

2011 m. pradžioje Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka pakeitė savo senuką bibliobusą nauju – 1995 m. „Volvo" autobusu. Pasibaigus parengiamiesiems darbams kelerius metus važinėjęs Pasvalio rajono keliais naujasis bibliobusas išsiruošė į tolimą kelionę, į Saldutiškį.

Saldutiškio miestelį pasirinkome ne atsitiktinai, o būtent dėl to, kad čia, nuo 1940 m. gruodžio pradžios iki 1941 m. vasario pabaigos dirbo rašytojas Marius Katiliškis. Tai liudija paties Mariaus Katiliškio rašyta anketa.

Buvome maloniai priimtos. Mus pasitiko vyresnioji Saldutiškio bibliotekininkė Regina Kirkienė. Nuoširdi, iškalbos nestokojanti moteris mus supažindino su miestelio istorija, dabarties ir praeities realijomis. Papasakojo apie medinį paminklą, kurį sovietiniais metais keli saldutiškiai bandė sudeginti, apie Saldutiškio Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią, kurią sieja iš akmenų sujungta tvora. Visi akmenys simbolizuoja po atskirą kaimą, priklausantį Saldutiškio seniūnijai.

Besišnekučiuodamos pasiekėme ant aukštos kalvos esantį dviejų aukštų medinį pastatą – Saldutiškio kultūros centrą. 2013 m. rekonstruotą pastatą mums aprodė meno vadovė Danutė Zajančkauskienė. Laiptais pasiekėme antrąjį aukštą, kur 1940–1941 m. tris mėnesius Marius Katiliškis, anuomet Albinas Vaitkus, darbavosi Saldutiškio bibliotekos vedėju. Du kambariai, kažkada alsavę gyvybe ir neišsemiamais knygų lobiais, dabar paversti sandėliais, šalti ir apleisti. Senovę mena tik dvi didžiulės, lubas siekiančios koklinės krosnys, suteikdavusios šilumą kiekvienam apsilankančiajam. Atsidėkodami už papasakotas praeities ir šiandienos realijas meno vadovei D. Zajančkauskienei padovanojome M. Katiliškio sudarytą ir nubraižytą Saldutiškio miestelio planą.

Nusileidusios nuo kalvelės, akmenimis grįsta gatvele patraukėme link Jaloveckių dvaro. Sužinojome svarbų istorinį faktą, kad Jaloveckių giminei Saldutiškio miestelis priklausė XIX–XX a. Jaloveckių dvare sovietiniais metais veikė valdžios įstaigos, XX a. pabaigoje dvaras perduotas klebonijai, vėliau tapo privačiu. Dabar didingame dvare gyvena Jaloveckių giminaičiai.

Šalia dvaro įsikūrusi Utenos rajono Saldutiškio pagrindinė mokykla. Joje veikia Saldutiškio biblioteka. Jos šeimininkė Regina Kirkienė aprodė bibliotekos patalpas, papasakojo apie kasdienį darbą, veiklą, renginius, pasidžiaugė, kad dar vis yra mokinių, kurie mielai skaito knygeles, o suaugusiems netrūksta periodinių leidinių. Domėtis savo krašto naujienomis uteniškiai gali laikraščiuose: „Utenos diena", ir „Utenos apskrities žinios". Bibliotekininkė pajuokavo, kad abu laikraščiai konkuruoja dėl saldutiškių dėmesio.

Pavaišinusi gausiai nukrauto stalo gėrybėmis, bibliotekininkė pažadėjo ieškoti kažkada čia įmintų Mariaus Katiliškio pėdsakų ar žmonių, atsimenančių nuo 1940 m. pabaigos iki 1941 m. pradžios trumpai dirbusį bibliotekos vedėją. Esame dėkingos už nuoširdų priėmimą, malonų bendravimą ir ekskursiją po Saldutiškio miestelį.

Linksma gaida, pasisėmusios gerų įspūdžių, aplankiusios rašytojo Mariaus Katiliškio darbo vietą, dienai einant į pabaigą grįžome namo – į savo, Mariaus Katiliškio vardą nešiojančią, biblioteką.

Krašto kultūros dokumentavimo centro vyr. bibliotekininkė Toma Mikalajūnaitė

Nuotraukos