• Aljanso „Langas į ateitį“ viešasis interneto centras Joniškėlio bibliotekoje (2003)

  Aljansas „Langas į ateitį“ 2002 metais pradėjo vykdyti verslo paramos informacinės visuomenės plėtrai projektą. 2003 metais Joniškėlio bibliotekoje įsteigtas viešasis interneto centras, kuriame veikia du kompiuteriai. Tai vieta kur gyventojai nemokamai mokosi kompiuterinio raštingumo pradmenų ir naudotis internetu. Centre per metus apsilanko per 4000 vartotojų.

  Skaityti daugiau...

 • „Viešosios interneto prieigos taškų steigimas kaimiškose vietovėse“ (2003)

  2004 metais pradėtas įgyvendinti PHARE programos finansuojamas projektas „Viešosios interneto prieigos taškų steigimas kaimiškose vietovėse“. Pasvalio rajono savivaldybės Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai iš projekto lėšų numatyta suteikti paramą VIPT steigimui Daujėnų, Deglėnų, Gulbinėnų, Grūžių, Krinčino, Nakiškių, Pumpėnų, Pušaloto, Rinkūnų, Saločių bibliotekose.

  Skaityti daugiau...

 • Knygos kaimo bendruomenei (2003)

  Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos kaimo filialai dalyvavo Švietimo kaitos fondo ir leidyklos Alma Littera kartu su bendrove VBIZ Pak skelbtame konkurse „Knygos kaimo bendruomenei“. Konkurso organizatoriai Pumpėnų ir Deglėnų kaimų bibliotekoms skyrė knygų už 400 litų.

 • „Kelias į Europą“ (2003)

  Projektą 1400 litų parėmė Europos Komisijos delegacija Lietuvoje. Vyko susitikimai su Lietuvos Respublikos ambasadoriumi prie Europos Bendrijos Oskaru Jusiu, Seimo nariu Egidijumi Vareikiu. Organizuotas Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros programos „Jaunimas“ pristatymas, seminaras „Kultūra ir Europos Sąjungos struktūriniai fondai“. Moksleiviai dalyvavo žaidime „Europos Sąjunga yra šis tas daugiau nei tu galvoji“, viktorinoje „Noriu žinoti apie Europos Sąjungą“.

  Skaityti daugiau...

 • Viešosios bibliotekos – modernaus informacijos centro rajone kūrimas (2001)

  Projektas parengtas pagal Kultūros ministerijos programą „Visuomenės informacinis aprūpinimas“. Gauta kompiuterinė įranga – keturi kompiuteriai, atidarytas informacijos centras – interneto skaitykla.

  Skaityti daugiau...

 • Bibliobuso paslaugų kaimo žmogui plėtra (2001)

  Iš Atviros Lietuvos fondo gauta 6822 litų parama. Projektui pritarė Pasvalio švietimo ir sporto, socialinės paramos skyriai, Lietuvos invalidų draugijos Pasvalio skyrius, LPS „Bočiai“ Pasvalio bendrija, seniūnijos. Sukomplektuotas bendruomenės interesus atitinkantis informacinių, mokomųjų leidinių fondas, sukurtas jaukus bendruomenės narių laisvalaikio centras su žaidimais ir maža fonoteka.

  Skaityti daugiau...