„Atradimai tau po kojomis“

Projekto tikslas ugdyti bibliotekoje ikimokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus bei specialiųjų poreikių turinčių vaikų ir jaunuolių bendruosius gebėjimus ir socialinius įgūdžius, tam panaudojant žaidimus ir inovatyvias kompiuterines technologijas.

Uždaviniai:

1. Bibliotekos vaikų erdvėje įrengti interaktyvias edukacines grindis.

2. Surengti mokymus, siekiant kelti bibliotekininkų kvalifikaciją dirbant su ikimokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikais bei vaikais ir jaunuoliais, turinčiais specialiųjų poreikių.

3. Parengti ir vykdyti 4 edukacines žaidimų programas panaudojant interaktyvias grindis.

4. Vesti kasdieninius edukacinius užsiėmimus su mažaisiais bibliotekos lankytojais, nepastebimai juos įtraukiant į mokymosi procesą.

5. Vykdyti keitimosi gerąja patirtimi veiklą: organizuoti patirties keitimosi seminarą „Žaidimai bibliotekoje".

6. Pristatyti naują bibliotekos paslaugą bendruomenei ir populiarinti ją ugdymo įstaigose, siekiant kuo platesnio įrangos panaudojimo.

Projektas dalinai finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos, 6400 Eur.

LTK Logotipas1