Bibliotekos pažangai 2

2013 m. lapkričio mėn. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (LNB) kartu su Bilo ir Melindos Geitsų fondu (angl. Bill & Melinda Gates Foundation) pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl naujo projekto „Bibliotekos pažangai 2“ įgyvendinimo Lietuvoje, kurį iš dalies finansuoja ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Projektą, kuris truks iki 2016 m. gruodžio mėnesio, įgyvendins Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.

2008–2011 m. sėkmingai įvykdytas projektas „Bibliotekos pažangai“ panaikino kaimo ir miesto informacinės infrastruktūros netolygumus, daugelis šalies viešųjų bibliotekų buvo kompiuterizuotos ir savo lankytojams dabar gali pasiūlyti viešąją interneto prieigą. Projektas „Bibliotekos pažangai“ sustiprino viešųjų bibliotekų, kaip modernių, šiuolaikiškų visuomenės traukos centrų, pozicijas. Įgyvendinto projekto vertė apie 112 mln. Lt. Didžiulės sėkmės sulaukęs pirmasis projektas užtikrino jo tęstinumą bei padėjo pamatus naujam projektui „Bibliotekos pažangai 2“.

Naujojo projekto „Bibliotekos pažangai 2“ tikslas – sustiprinti Lietuvos bibliotekų gebėjimus tenkinti besivystančios bendruomenės poreikius ir įtvirtinti bibliotekas kaip tvarias bendruomenines institucijas, galinčias pagerinti Lietuvos žmonių gyvenimo kokybę.

„Bibliotekos pažangai 2“ mokys ir skatins viešąsias bibliotekas rengti projektus, skirtus esamų ir naujų paslaugų plėtrai, bei gauti finansavimą šių projektų įgyvendinimui. Šiuo projektu siekiama išplėsti viešųjų bibliotekų bendradarbiavimą su verslu, vietos valdžios institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis.

Projektas „Bibliotekos pažangai 2“ ugdys bibliotekų darbuotojų gebėjimus kurti naujas paslaugas, atsižvelgiant į vietos gyventojų poreikius ir siekiant dar labiau prisidėti prie esminių strateginių Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir „Europa 2020“ tikslų, ypač skaitmeninės darbotvarkės, socialinės atskirties mažinimo ir mokymosi visą gyvenimą srityse.

2015 m. pradžioje paskelbtas kvietimas teikti paraiškas, kuriame dalyvavo ir Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka. Konkurso būdu atrinktiems projektams bus suteikta finansinė parama, padėsianti juos realizuoti.

Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ vertė daugiau nei 12,5 mln. litų (4,9 mln. JAV dolerių).