Įgyvendinami projektai

„Libr-A: į pagalbą Pasvalio ūkininkams"

Projektą „Libr-A: į pagalbą Pasvalio ūkininkams" („Libr-A: to help farmers in Pasvalys") finansuoja nepriklausomo fondo EIFL (Elektroninė informacija bibliotekoms) Viešųjų bibliotekų inovacijų programa, skyrusi 15 000 dolerių. Projektas skirtas Pasvalio krašto žemdirbiams. Per vienerius projekto vykdymo metus (2011-11-01–2012-10-31) bus sukurtas informacinis interneto portalas, išplėstos bibliotekos mobiliosios ir kompiuterinės leidybos paslaugos.

Pasvalio M. Katiliškio viešoji biblioteka – viena iš kelių Lietuvos bibliotekų, laimėjusių EIFL fondo paramą. Nepriklausomas EIFL fondas savo veiklą vykdo įvairiose šalyse (Afrikoje, Lotynų Amerikoje, Rytų Europoje ir kt). Fondo tikslas – sudaryti galimybę besivystančių šalių žmonėms bibliotekose naudotis elektronine informacija. Iš pradžių fondas rūpinosi mokslinėmis ir akademinėmis bibliotekomis, o nuo 2010 m. trejus metus bus vykdoma ir viešosioms bibliotekoms skirta Viešųjų bibliotekų inovacijų programa. 2010-aisiais paramą gavo 12 viešųjų bibliotekų, tarp jų ir Lietuvos – Utenos A. ir M. Miškinių biblioteka. Šiais metais parama skirta 14 bibliotekų, kartojančių sėkmingus pirmojo etapo projektus, iš jų ir Lietuvos – Pasvalio M. Katiliškio viešajai bibliotekai, pasirinkusiai kartoti Serbijos Jagodinos viešosios bibliotekos projektą „Agrolib-Ja – gerinti ūkininkų gyvenimą" („AgroLib-Ja – Improving the lives of farmers").

Projekto partneriai. Projektui įgyvendinti biblioteka subūrė Pasvalio rajono savivaldybę, Lietuvos ūkininkų sąjungos Pasvalio skyrių, Pasvalio bitininkų draugiją „Bičiulis", Lietuvos agrarinių mokslų ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto Joniškėlio bandymų stotį.

Aplinkybės, lėmusios projekto atsiradimą. Pasvalio rajono žemdirbiams reikia tikslios, patikimos, lengvai pasiekiamos, aktualios žemės ūkio informacijos bei galimybių reklamuoti savo produkciją virtualioje erdvėje. Per darbymetį ūkininkams bendrauti, gauti informaciją patogiau ir greičiau mobiliuoju telefonu, todėl vis daugiau jų naudojasi išmaniaisiais telefonais, mobiliuoju internetu. Deja, mūsų krašte trūksta tokių paslaugų, be to, ne visi žemdirbiai moka išnaudoti visus mobiliųjų techologijų privalumus.

Pasvalio M. Katiliškio viešoji biblioteka šioms problemoms spręsti turi visas galimybes: tankų kaimo bibliotekų tinklą (32 padaliniai), galimybę kaimuose bibliotekininkams tiesiogiai bendrauti su savo bendruomenės nariais, sužinoti jų poreikius, teikti jiems reikiamą informaciją ir paslaugas; pakankamą aprūpinimą naujomis informacinėmis technologijomis (kompiuteriais, vieša interneto prieiga); kvalifikuotus darbuotojus; patirtį mokant gyventojus kompiuterinio raštingumo.

Pagrindinis projekto tikslas – pasitelkus modernias informacines technologijas ir sukūrus Pasvalio rajono žemdirbių informacinį ir bendravimo tinklą pagerinti ūkininkų gyvenimą.

Projekto uždaviniai:

Sukurti interneto portalą su aktualia žemės ūkio informacija, galimybe komentuoti ir keistis nuomonėmis, nemokamai reklamuoti savo produkciją.

Teikti mobiliojo ryšio paslaugas: mobili interneto portalo versija, informavimas teksto žinutėmis, QR kodų naudojimas.

Sukurti mobiliąją erdvę žemdirbiams patogiu laiku ir patogioje vietoje.

Teikti kompiuterinės leidybos paslaugas: vizitinių kortelių, produktų etikečių, reklaminių lankstinukų, brošiūrų spausdinimas.

Laukiami projekto rezultatai. Galimybė žemdirbiams nemokamai reklamuotis, bendrauti tarpusavyje su bendrais interesais siejančiais žmonėmis ne tik realybėje bet ir virtualioje erdvėje (ne tik Pasvalyje, bet ir už jo ribų), užtikrintai naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis. Tikimasi, kad tai pagerins žemdirbių gyvenimo kokybę, padidins jų konkurencingumą rinkoje, o sustiprėjęs visuomenės dėmesys leis siūlyti produkciją platesniam vartotojų ratui Lietuvoje ir užsienyje.


Projektas „Bibliotekos pažangai"

Bilo ir Melindos Geitsų fondas jau daugiau nei dešimtmetį įgyvendina Pasaulio bibliotekų programą, kuria siekia užtikrinti galimybę bibliotekose nemokamai naudotis moderniomis informacinėmis technologijomis visiems, nepaisant geografinės, socialinės ar ekonominės padėties. Fondo remiami panašūs projektai jau įgyvendinti Kanadoje, Didžiojoje Britanijoje, Čilėje, Meksikoje ir kitose šalyse. Lietuva ir Latvija tapo pirmomis centrinės ir rytų Europos šalimis, kurioms fondas skiria paramą.

Projektas „Bibliotekos pažangai" vykdomas pagal 2007 m. lapkričio 15 d. pasirašytą susitarimą tarp Bilo ir Melindos Geitsų fondo, Kultūros ministerijos ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 2008 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti šį projektą. Projekto trukmė – 3,5 metų.

Apie projektą. Projekto tikslas – stiprinant ir panaudojant viešųjų bibliotekų pajėgumus, pasiekti, kad Lietuvos gyventojai, ypač kaimiškose vietovėse, o taip pat socialinės rizikos grupės, žymiai geriau naudotųsi informacinių technologijų galimybėmis informacijos gavimui ir bendravimui.

Planuojama, kad per artimiausius trejus metus dauguma šalies viešųjų bibliotekų pradės teikti viešas ir nemokamas interneto paslaugas, žymiai sustiprės bibliotekininkų kompetencija informacinių technologijų ir elektroninės informacijos srityje ir bibliotekos taps stipria jėga, padedančia žmonėms ir bendruomenėms įsisavinti ir naudoti informacinių technologijų galimybes.

Projekto uždaviniai:

Įrengti visose perspektyviose ir dar neinformatizuotose viešosiose bibliotekose viešą interneto prieigą, o ją turinčiose – išplėsti ir modernizuoti.

Iš esmės sustiprinti viešųjų bibliotekų darbuotojų informacinę kompetenciją ir padėti jiems tapti aktyviais vietos bendruomenės skatintojais bei pagalbininkais, įsisavinant informacinių technologijų galimybes.

Projekte planuoja dalyvauti 1217 viešųjų bibliotekų, filialų ir padalinių. 851 biblioteka gaus naujausią kompiuterinę techniką ir programinę įrangą, geresnį ir plačiajuostį interneto ryšį, galimybę naudotis techninės priežiūros paslauga, naujas žinias, galimybę mokytis, kelti kvalifikaciją, medžiagą darbui bendruomenėse, konsultacijas, techninę pagalbą.

Projektui skirtos lėšos bus panaudotos kompiuterinei įrangai nupirkti, bibliotekoms prie interneto prijungti arba ryšio kokybei pagerinti, techninei pagalbai organizuoti, bibliotekininkams apmokyti, nemokamai interneto prieigai viešinti ir vartotojams skatinti bei projekto poveikiui matuoti.

Kuo projektas ypatingas? Gyventojai bus aktyviai skatinami naudotis IT, bus rengiami specialūs seminarai ir akcijos, pristatantys kasdieniniame gyvenime lengvai pritaikomas elektronines paslaugas: el. deklaravimą, el. bankininkystę, darbo paiešką, nuotolinį mokymąsį, sveikatos paslaugas ir kitas. Nemokantys naudotis kompiuteriais gyventojai bibliotekose bus mokomi kompiuterinio raštingumo ir interneto pradmenų. Skatinant naudotis viešomis interneto prieigomis, ypatingas dėmesys bus skiriamas kaimo gyventojams, vyresnio amžiaus žmonėms, socialinės rizikos grupėms, taip pat ir neįgaliems.

Numatomas projekto poveikis bibliotekoms ir bendruomenėms:

Bibliotekoms bus nupirkta apie 4000 kompiuterių.

Įrengtas plačiajuostis interneto ryšys.

Bus įrengta 11 mokymų centrų, kurie apims 220 mokymosi vietų.

Bus apmokyta apie 2200 bibliotekininkų.

Bus apmokyta kompiuterinio raštingumo apie 50 000 suaugusių Lietuvos gyventojų.

Į viešas prieigas bus pritraukti suaugusieji ir vyresnio amžiaus žmonės, taip pat neįgalieji ir kitos socialiai pažeidžiamos grupės.

Gyventojai žymiai aktyviau naudosis vieša prieiga darbo paieškai, mokymuisi, el. paslaugoms, bendravimui ir kitoms veikloms.

Projekto biudžetas – 76 mln. litų: vyriausybė – 18%, savivaldybės – 13,4%, Microsoft – 21,6%, BGMF – 47%.

Projekto įgyvendinimo tvarkaraštis:

2008 m. – mokymo infrastruktūra, kompiuterizuojamos miesto bibliotekos.

2009 m. – kaimo bibliotekų kompiuterizavimo I etapas.

2010 m. – kaimo bibliotekų kompiuterizavimo II etapas.

2011/12 m. – rezultatų įvertinimas.

Šiame projekte dalyvauja ir Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka, 32 kaimo filialai ir mobili biblioteka.