Pereiti prie turinio Į pradžią / Naujos knygos / Rytų Azijos tradicinė estetika ir meno teorija. Antanas Andrijauskas

Rytų Azijos tradicinė estetika ir meno teorija. Antanas Andrijauskas

Rytų Azijos

Monografija yra trilogijos „Estetikos ir meno filosofijos idėjų istorija: Rytai-Vakarai", skirtos visuotinės estetikos, meno filosofijos ir meno teorijos idėjų analizei, antroji knyga. Šį veikalą galima traktuoti kaip daugiau nei tris dešimtmečius jo autoriaus darytų komparatyvistinių Rytų Azijos tradicinės estetinės minties ir meno teorijos tyrinėjimų konceptualią sintezę. Tai tarpdalykinis humanitarinės krypties veikalas, aprėpiantis visus pagrindinius kinų ir japonų tradicinės estetikos ir meno teorijos raidos etapus plačioje lyginamosios analizės perspektyvoje.

Monografijos adresatas yra dvejopas: profesionalioji akademinė auditorija ir visuomeninė aplinka, kūrybinė inteligentija, menininkai. Ji gali būti naudinga aukštųjų mokyklų dėstytojams, studentams, kultūros darbuotojams, visiems, besidomintiems aktualiomis humanistikos, kultūros, estetikos ir meno istorijos problemomis. estetikos ir meno filosofijos istorijos tyrinėjimo rezultatus.

Daugiau naujų knygų